Покана за заседанието на секция „Хидротехническо строителство и ВИК мрежи и съоръжения“

Покана за заседанието на секция „Хидротехническо строителство и ВИК мрежи и съоръжения“