Секция „Хидротехническо строителство и ВИК мрежи и съоръжения” при КСБ организира провеждане на редовно заседание и кани членове на КСБ на 28 януари (вторник) 2020 г. от 13.00 часа в зала 1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” №6