План за работа на секция “Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор” през 2020 г.