План за работа на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ през 2020 г.