Роден на 13.03.1961 в  Пазарджик

1978 – Завършил МГ „Константин Величков” в Пазарджик

1983 – Дипломиран във ВИАС – София със специалност „Строителен инженер по ПГС”

1990 – Дипломиран във ВАВТ – Москва – със специалност „Международен инженеринг”

1984-1985 – Технически ръководител в строителството – „ Строителни войски”

1986-1987 – Проектант, строителни конструкции в „Нипроруда” – Пловдив

1991 – Мениджър проекти – „КАМ Инженеринг” – Пловдив

1992 – Управител на КП „СБКИ – търговия и инженеринг” –  Пловдив

1993 -2013 – Създател, партньор и управител в „Ондулин строителни материали” ООД – Пловдив – Филиал на Ондулин за България

2013-2015 – Продуктов мениджър на Ондулин за Европа.

2003 – Един от инициаторите и създателите на БАИС и два мандата (6 год.) председател на УС.

От 2016 г. – Изпълнителен директор на БАИС.

Владее Английски, Испански, Руски, Френски езици