План за дейността на секция „Транспортна инфраструктура“ за 2020 г.