План за дейността на секция “Транспортна инфраструктура” за 2020 г.