• Управител: Любомир Шербетов
  • Град: В. Търново
  • Седалище: В. Търново 5000 ул. България 25
  • Телефон: 062 620361
  • Fax: 623586
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Проектиране и строителство на хидромелиоративни и хидротехнически обекти като: язовири, напоителни и отводнителни системи и съоръжения, помпени станции, капково напояване. Проектиране и строителство на обекти с промишлено и гражданско предназначение;
  • Булстат: 104070614