Представяне

Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ е сформирана на база професионални интереси с основни дейности:

  1. Подпомагане Управителния съвет на Камарата със становища при изготвянето на проекти на нормативни актове ;
  2. Участие със свои представители в работни групи и в комисии на КСБ, агенции и институции за проблемите на бранша, както и за работа по създаване на нов закон  за строителството.
  3. Организиране на работни срещи и семинари с държавните институции и други браншови организации за обсъждане на проблемите и търсене на решения за качествено извършване на: оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, строителен надзор, авторски надзор, технически контрол по част „Конструктивна“ и др.
  4. Популяризиране дейностите на Камарата с оглед привличането на нови членове към КСБ.

инж. Валентин Зарев

Инж. ВАЛЕНТИН ЗАРЕВ завършва ВИСИ, специалност „Пътно строителство” през 1976г. Специализира „Осигуряване и контрол на качеството” във ВИСИ, завършва следдипломна квалификация в Икономическия университет – гр. София. Към настоящия момент е изпълнителен директор на ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, една от водещите фирми в упражняването на строителен надзор при строителството на пътища, консултантска дейност, инвеститорски контрол и технически контрол при ново строителство, реконструкции и рехабилитации на множество обекти. Инж. Зарев е член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС към КСБ. Председател е на секцията от създаването й през 2008 година.

Зам.-председател

проф.д-р инж. Петър Стефанов

Организационен секретар

Елена Недева

e-mail: enedeva@ksb.bg
тел.: +359  2 8062 936

Дейност

ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКЦИЯ ” КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” ПРЕЗ 2020 Г.

Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” при Камара на строителите в България организира провеждането на редовно заседание на секцията на 23 януари (четвъртък) 2020 год. от 11,00 ч. в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев” № 6

План за работа на Секция “ Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ през 2019 г.

Фирми членове на секцията

ВИА – ПЛАН ЕООД

ГЛОСА ЕООД

ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ АД

ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД

РАФАИЛОВ КОНСУЛТ ЕООД

РУТЕКС ООД

СТРОЙНОРМ ЕООД

СТРОЛ-1000 АД

ТРАНСГЕО ЕООД