• Управител: Валентина Цонева Пеева
  • Град: Нова Загора
  • Седалище: Нова Загора 8900 ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8
  • Телефон: 0457 62666,885 999 010,885 999 011
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Ваяна ЕООД е фирма,която се занимава с елекро-монтажна и строително-монтажна дейност.
  • Булстат: 119633370