• Управител: Иван Владимиров Владимиров
  • Град: София
  • Седалище: София 1504, район Оборище, ул. Велико Търново 27
  • Телефон: 02 843 06 48
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.infraexpert.bg
  • Предмет на дейност: Проектиране, строителство и ремонт на пътни обекти, аварийни, основни и текущи ремонти, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, поддържане и зимно поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация, благоустрояване и озеленяване.
  • Булстат: 204342601