• Управител: Николай Иванов
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив 4004, Околовръстен път, кв. Коматево, имот 15006
  • Телефон: 032 691 868
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: jupiterholding.bg
  • Предмет на дейност: Производство, доставка и монтаж на продукти за повишаване безопасността на пътната инфраструктура – ограничителни системи за пътища съгласно БДС EN 1317, смесени ограничителни системи от стомана и дърво съгласно БДС EN 1317, елементи за начало/край – Терминали съгласно БДС ENV 1317-4, буфери срещу челен удар съгласно EN 1317-3, атенюатори за камиони (ТМА), бариери за достъп при бедствия и аварии, „щадящи стълбове“ съгласно БДС EN 12 767, шумозаглушителни екрани/акустични бариери и пр.
  • Булстат: 115578467