• Управител: Валентин Викторов Зеленченко
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич 9300 Отец Паисий №15
  • Телефон: 058 601441
  • Fax: 601771
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.roadco-bg.com
  • Предмет на дейност: строителство;ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения;градски комуникации и инфраструктурите около тях;производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях;инвеститорска,инженерингова и търговска дейност
  • Булстат: 124000579