• Управител: ХРИСТО САВЕВ
  • Град: с. Бело Поле
  • Седалище: с. Бело Поле 2700 Производствена база на „Грома Холд“ ЕООД
  • Телефон: 073 861660
  • Fax: 861200
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Булстат: 101611650