• Управител: Боян Делчев
  • Град: София
  • Седалище: София, 1408, ул. Никола Образописов 12
  • Телефон: 02/ 806 6 700
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.tracebg.com
  • Предмет на дейност: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е българска компания за изграждане и поддръжка на инженерна инфраструктура при проектиране, строителство и ремонт на автомагистрали, пътища, летища, газоразпределителни и водоснабдителни системи и пр.
  • Булстат: 123682269