• Управител: Петьо Цветанов Янкуловски
  • Град: София град
  • Седалище: София град ул. Лавале 8, ет. 4, ап.6
  • Телефон: 02 989 4194,888 948 994
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: http:// www.yankulovski-construction.com
  • Предмет на дейност: троителство, ремонт и обзавеждане на всякакъв вид сгради, включително с цел продажба. Ремонт и поддръжка на търговски, промишлени и частни обекти и съоръжения, строителна и предприемаческа дейност
  • Булстат: 202051198