• Управител: инж. Кирил Константинов Маслев; инж. Антон Кирилов Маслев
  • Седалище: гр. София, 1336, ул. „Околовръстен път“ 799
  • Телефон: 02 929 20 15; 02 920 47 77
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www.hydromat.bg
  • Предмет на дейност: Хидроизолации и топлоизолации на сгради и съоръжения.
  • Булстат: 040990720