С любезното разрешение на авторите, Технически Комитет  101 „Устойчиво строителство” при Български институт за стандартизация предоставя презентации от проведено открито заседание на комитета, проведено на 19.11.2020 г.

Презентация: С малки крачки към устойчиво строителство: Екологични декларации на продуктите. доц. д-р инж.Румяна Захариева – УАСГ

Презентация: „Необходимостта от интегриране на Структурно/Сеизмично обновяване на съществуващи сгради с подобрения на енергийната ефективност“ – документ на Европейския съвет на строителните инженерии 2020 – инж. Димитър Начев 

Презентация: Шаблони за данни и конфигурируеми строителни обекти – обхват на стандарта prEN 17549-2, етап на работа, принос на ТК 101- инж. Станислав Дерменджиев – Кобилдер 

Презентация: Въвеждане на BIM във Великобритания – промяната и напредъка след 10 години – инж. Мария Стефанова – КИИП 

Презентация: Проекти, разработвани от МРРБ, свързани с цифровизацията на строителния сектор в Р България – инж. Николай Станков – Съветник на Министъра на МРРБ