• Управител: Николай Любчев Чомаковски
  • Град: София
  • Седалище: София 1700 бул.Симеоновско шосе 93Бвх.Бет2
  • Телефон: 02 860 14 95,0878252677
  • Fax: 860 14 96
  • E-mail: office@pipesystem.bg
  • Web_site: www.pipesystem.bg
  • Предмет на дейност: монтаж на ВиК, търговия с ВиК части
  • Булстат: 202896648