План за дейността секция „Високо строителство“ за 2019 г.