• Управител: Димитър Живков
  • Град: Перник
  • Седалище: Перник 2300 ул. Найчо Цанов 26 А
  • Телефон: 076 640265, 640266
  • Fax: 602395
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: строителство на жилищни и промишлени сгради
  • Булстат: 113044186