• Управител: Николай Георгиев
  • Град: Ямбол
  • Седалище: Ямбол 8600 ул. Индже войвода 35
  • Телефон: 046 663373, 661479
  • Fax: 661479
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: строителство и търговия със строителни материали
  • Булстат: 128031110