• Управител: ДИМИТЪР ИВАНОВ
  • Град: София
  • Седалище: 1142 София, ул. ГУРКО № 72 ет.1 ап.6
  • Телефон: +359 2 989 5646, 0888 657 480
  • Fax: +359 2 989 5646
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: bulwindoors.org
  • Предмет на дейност: Организация с нестопанска цел защита на общите интереси на предприятията в сферата на производството, търговията и монтажа на врати и прозорци
  • Булстат: 131189571