Областно представителство Разград

Областното представителство Разград на КСБ проведе Годишно отчетно събрание на 26.02.2020 г., на което присъстваха 11 от общо 23 членове.
Събитието бе открито от Председателя на Областното представителство – инж. Михаил Драганов.
Бяха обсъдени и след гласуване, приети решения, с които се отчете дейността на председателя и Областния съвет и изразходването на финансовите средства през отчетния период.
Одобрен бе План за работата на Областното представителство през 2021 г. , в който приоритет са организирането и провеждането на срещи с представителите на местните институции- кметовете на общините в Разградска област.
При разглеждането на план-сметката за следващата година, инж. Изворов предложи да се предвидят парични средства за обучение служителите в офертните отдели на строителните фирми по ЗОП – възлагане на обществени поръчки чрез Централизираната автоматична информационна система „Електронни обществени поръчки“. Коригираната план-сметка бе гласувана и приета с пълно единодушие.
В последната осма точка– Разни, се разгледа постъпила молба от Инициативен комитет Разград за изграждане на „Военен мемориал Гарнизон Разград“, за подпомагане от страна на фирмите –членове на КСБ. Присъстващите се запознаха с инвестиционните проекти на строежа, обсъдиха начините за подпомагане строежа на мемориала и взеха решение всяка фирма да прецени дали да се включи с парична сума, материали, механизация, труд и т. н.
След изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито и обсъжданията на проблемите в строителния бранш продължиха в неформална обстановка.

Малко над 2.8 млн. лв. е индикативната стойност на обявената от Агенция „Пътна инфраструктура“ обществена поръчка за ремонт на третокласния път между Разград и Дрянково. Шосето е с дължина от 4,6 километра и трябва да бъде спешно обновено, категорични са от ведомството.

По третокласния път  се достига до Северната промишлена зона на Разград. Освен това по шосето се осъществява и транзитен трафик.

Освен рехабилитация и реконструкция на пътната настилка, проектът предвижда и обновяване на хоризонталната и вертикалната маркировка. Поставеният срок за изпълнението на договора е 10 месеца.

Кандидатите могат да подават оферти до 17,30 ч. на 24 октомври 2019 г.