• Управител: Михаела Георгиева Кацарова
  • Град: с. Яким Груево
  • Седалище: с. Яким Груево 7443 ул. Вихрен 16
  • Телефон: 2416 3555,897 780 105
  • E-mail: bulbiv@gmail.com
  • Предмет на дейност: Проектиране, доставка, строителство и поддръжка на фотоволтаични системи, инсталации за производство на микроводорасли, офис контейнери, градинско оборудване и др.
  • Булстат: 200431091