• Управител: Атанас Георгиев Ставрев
  • Град: Разград
  • Седалище: Разград бул. Априлско въстание 4
  • Телефон: 084 629 482,898 554 748
  • E-mail: stroiekspert_konsult@abv.bg
  • Предмет на дейност: Жилищно и промишлено строителство,строително – монажни работи на обекти, ремонт и реконструкция на съществуващи такива.
  • Булстат: 116548031