• Управител: Стоян Райков Иванов
  • Град: Разград
  • Седалище: Разград ул.Сливница 3А
  • Телефон: 084 611 021
  • Fax: 662 207
  • E-mail: dunavrz@abv.bg
  • Web_site: http://www.dunav-rz.com
  • Предмет на дейност: Добиване и снабдяване на населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води и реконструкция и ремонт на ВиК системи.
  • Булстат: 826043778