Камара на строителите в България организира международен семинар за изграждане на капацитет и подобряване на уменията на социалните партньори в сферата на индустриалните отношения в Централна и Югоизточна Европа. Това е първото от четири взаимосвързани събития, които се провеждат в рамките на проекта SuSodCo. Неговата цел е да подобри комуникационните умения и капацитета за провеждане на социален диалог на националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Четирите двудневни виртуални събития са разделени на две сесии – семинар и уъркшоп. В семинарите ще участват видни експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален диалог между  участниците.  Уъркшоповете ще обединят участниците в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, чрез които ще приложат на практика придобитите знания, за да подобрят социалния диалог в сектор строителство на национално ниво.

Темите на тези последователни събития за изграждане на капацитет са следните:

  • 09 декември и 16 декември 2020 г.: Бъдеще и последни тенденции в социалния диалог. Интегриране на Европейската многогодишна програма за социален диалог на национално ниво.
  • Април 2021 г.: Значението на комуникационната стратегия за ефективен социален диалог.
  • Юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
  • Септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори.

Всички събития за изграждане на капацитет по проект SuSodCo са насочени към синдикатите, работодателските организации и останалите социални партньори на регионално, национално и европейско ниво. Събитията са подходящи за изпълнителни директори, консултанти по човешки ресурси, юристи, членове на национални комитети и експерти, участващи в индустриалните отношения в строителния сектор.

Официалната покана е налична тук.

Дневният ред за събитието през месец декември т.г. може да откриете на следния линк.

За да участвате в събитието е необходимо да се регистрирате онлайн най-късно до 1-и декември, като използвате следния линк.

С любезното разрешение на авторите, Технически Комитет  101 „Устойчиво строителство” при Български институт за стандартизация предоставя презентации от проведено открито заседание на комитета, проведено на 19.11.2020 г.

Презентация: С малки крачки към устойчиво строителство: Екологични декларации на продуктите. доц. д-р инж.Румяна Захариева – УАСГ

Презентация: „Необходимостта от интегриране на Структурно/Сеизмично обновяване на съществуващи сгради с подобрения на енергийната ефективност“ – документ на Европейския съвет на строителните инженерии 2020 – инж. Димитър Начев 

Презентация: Шаблони за данни и конфигурируеми строителни обекти – обхват на стандарта prEN 17549-2, етап на работа, принос на ТК 101- инж. Станислав Дерменджиев – Кобилдер 

Презентация: Въвеждане на BIM във Великобритания – промяната и напредъка след 10 години – инж. Мария Стефанова – КИИП 

Презентация: Проекти, разработвани от МРРБ, свързани с цифровизацията на строителния сектор в Р България – инж. Николай Станков – Съветник на Министъра на МРРБ 

До фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС):

Камара на строителите в България представя на Вашето внимание aнкетно проучване относно иновативната BIM технология (строително-информационно моделиране), или най-общо казано дигитален прототип на реален обект с всички негови параметри.

Целта на настоящата анкета е да се проучат нагласите на българските строители, като акцентът е поставен върху малките и средни предприятия.

Разчитайки на Вашата обратна връзка по темата, бихме искали да допринесем за ефективното използване на новите технологии от българския строител.

Анкетата на български език е достъпна за попълване на следния линк:

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1T9kozsrSVWiwXH?Q_Language=BG

Предварително благодарим за отделеното време !

Пражката пътна администрация „Technická správa komunikací hl. м. Prahy“ (TSK), която отговаря за изграждането и поддръжката на пътищата и мостовете на територията на гр. Прага, обяви две открити процедури за възлагане на обществени поръчки с цел възстановяване на Либенския мост в гр. Прага, със следните предмети:

  1. Избор на изпълнител за строителните дейности и свързаните с тях проектантски и инженерингови услуги, които да бъдат извършени съгласно условията на договор по Жълтата книга на FIDIC; и
  2. Избор на ръководител на строителните дейности и координатор на проекта (инженер).

Повече информация за двете процедури е налична в следната публикация: tsk-praha.cz

 

Източник снимка: Praguemorning.cz

Изграждането на фотоволтаични електроцентрали предизвиква все по-голям интерес сред клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги в последната една година. Нарастващото търсене от страна на бизнеса на енергия от възобновяеми източници мотивира компанията да покани най-добрите в бранша за партньорство в реализацията на бъдещи проекти. За да отговори на интереса към инсталирането на PV системи в страната и да се гарантира високоефективното им функциониране, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги обявява конкурс за подизпълнители за проектиране и изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) при крайни клиенти. Конкурсът ще се проведе в три основни направления:

  • Изграждане „до ключ“, обхващащо проектиране, доставка на оборудване и материали и монтаж;
  • Строително монтажни работи, включващи доставка на помощни материали и изграждане;
  • Проектиране, което може да обхваща части „Електрическа“ и „Конструкции“ или само една от тях.

Целта на конкурса е да бъдат одобрени подизпълнители по всяко от трите направления, на които ЕПРЕУ ще възлага съответната дейност в изграждането на ФЕЦ за свои клиенти. Необходимо е те да отговарят на зададените критерии, да притежават организационни, технически и квалификационни способности да извършат инсталирането на PV системата успешно и сигурно, което предполага качество на всички етапи на осъществяване на PV инсталациите, като проектиране, инсталиране, поддръжка.

Повече информация за конкурса на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги може да се намери на:

– В секция партньори: https://energo-pro-energyservices.bg/bg/izkupuvane-na-elektricheska-energija

– Или в секция Енергийна ефективност: https://energo-pro-energyservices.bg/bg/energijna-efektivnost

Европейските политики, отнасящи се до енергията и промените на климата, както и националните законови рамки на страните членки на ЕС допринесоха за значителен ръст на пазара на фотоволтаични (PV) инсталации. Редица държави предприеха мерки за развитие на фотоволтаичните системи като начин да се започне плавен преход към нисковъглеродна енергетика. Фотоволтаиците помагат за намаляване на емисиите от парникови газове в сектора на електропроизводството. Поради способността им да произвеждат от слънцето чиста електроенергия, те са част от решението на съвременните енергийни и екологични проблеми.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

На 06.11.2020 г. от 11:00ч. ще се проведе онлайн видео конференция на тема „Вълната от саниране – пътят към неутрално въглеродна Европа“.

Конференцията се организира от г-жа Искра Михайлова – замeстник-председател на политическата група „Обнови Европа“.

На събитието ще участват г-жа Кадри Симсон – еврокомисар за енергетика, г-н Томислав Дончев – вицепремиер на Република България, г-н Валентин Николов – изпълнителен директор на КСБ и други.

Конференцията ще засегне темата за вълната от саниране.

Можете да се регистрирате на официалния сайт на събитието:

www.iskramihaylova.eu/renovate

Почти година след местните избори отново е време гражданите да дадат оценка и изберат Кмет на годината. През 2020 г. местните власти имаха трудната задача да запазят здрави общинските финанси, като едновременно създадат редица отстъпки за гражданите и бизнеса в извънредна за държавата и света ситуация. В същото време отново те трябваше да се погрижат и за хората в най-затруднено и неравностойно положение – възрастни, семейства с деца, ученици.

За осма поредна година конкурсът „Кмет на годината“ ще даде възможност на стотици хиляди българи да направят своя избор на платформата kmetnagodinata.bg в осем категории.

Гласуването започва на 15 октомври и ще продължи да 29 октомври включително.

Победителите от националното онлайн допитване ще бъдат обявени на 30 октомври, а церемонията ще бъде излъчена същия ден от 23:30 ч. по БНТ

Повече информация относно условията можете да видите и в  приложения файл.

През 2019 г. Европейската комисия (ЕК) публикува своята оценка на Регламента на ЕС за строителни продукти (CPR), налична тук, която определи пет различни политически варианта как да се подобри функционирането на европейския пазар за строителни продукти. От името на ЕК Copenhagen Economics, Датският технологичен институт и EPRD Policy & Development провеждат проучване, за да оценят потенциалното въздействие на тези предложения.

В тази връзка каним всички заинтересовани строителни фирми да споделят мнението си по темата на следния линк. След регистрация и потвърждение за предпочитания език (английски, немски, френски, италиански и полски) ще получите потвърждение по имейл и линк към същинската анкета. Въпросите са налични English – SurveyXact.

Крайният срок за попълване на анкетата се удължава до 30-и октомври 2020.

Съгласно НАРЕДБА ЗА ВЪНШНИТЕ ЕКСПЕРТИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, от 1 октомври 2020 г. до 31 октомври 2020 г. Агенцията по обществени поръчки набира външни експерти за проверка на технически спецификации и методики за оценка при осъществяване на контрол чрез случаен избор (съгласно чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки).

Информация за областите, в които се набират специалисти и указания за реда и начина на подаване на заявленията са публикувани на Портала за обществени поръчки, в секция „Предварителен контрол“, раздел „Външна експертна помощ“.

До 1 декември 2020 г., външните експерти, за които тригодишният срок за включване в списъка изтича на 1 януари 2021 г., могат да заявят желание за служебно подновяване на регистрацията. Необходимо е да подадат декларация, че няма промяна в обстоятелствата и продължават да отговарят на изискванията по чл. 3 от Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки.

Подписаната с електронен подпис декларация се изпраща на електронна поща: [email protected].