Уважаеми колеги,

На портала за обществени консултации към Министерски съвет https://www.strategy.bg/ е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИД ЗУТ/, изготвен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Процедурата е открита на 25.09.2019г. и приключва на 25.10.2019г.

За Ваше улеснение представяме резюме на основните промени: Проект ЗИД ЗУТ

Предложения по проекта на ЗИД ЗУТ може да изпращате до 15.10.2019г. до  на мейл: vangelieva@ksb.bg

Лице за контакт:

инж. Виолета Ангелиева, тел: 02 806 24 15

В 44-то Народно събрание на Р България на 13.09.2019г. е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда от н.п. Хамид Хамид и група народни представители с вх. № 954-01-69/13.09.2019г.

§7 от внесения законопроект предвижда в чл.16а, ал. (5)“ Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“- да отпадне.