На сайта https://www.nextgeneration.bg/  е публикувана и съответно е налична за обществено обсъждане Ревизираната версия 1.3 (20.07.2021 г.)  на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Пълният текст на документа е наличен тук