В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира обществени консултации на проекта на Програма за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027. Проектът на програмата е качен и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg и на програмата: www.bgregio.eu.
На посочените страници можете да намерите и информация относно общественото обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027, което ще се проведе на 9 април 2021 г.
Срокът за изпращане на писмени предложения и становища по публикувания проект на ПРР 2021-2027 е 19 април.
Дата на откриване: 17.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.4.2021 г.