Министерство на образованието и науката при Дирекция „Професионално образование и обучение“ организира национално състезание по професионално направление „Строителство“ – „Най-добър млад строител“ (2019-2020 учебна година) с партньори: Камара на строителите в България, „Кнауф България“ ЕООД, „Мегахим“ АД, „Хенкел България“ ЕООД, „Винербергер България“ ЕООД, Камара на инженерите по геодезия и „Трансгео“ ЕООД.

На 06 и 07 март 2020 г. в град Хасково ще се проведе  Регионално състезание  „Най-добър млад строител“.

Домакин на състезанието е Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в гр. Хасково. Целта на състезанието е  учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. Учениците имат възможността да  покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества, както и комуникативност, трудова дисциплина, етика, работа в екип и др.

Състезателните дисциплини са:

  1. Мазилки, шпакловки и бояджийски работи. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие. Изпълнение на покритие с латексови бои.
  2. Облицовки и настилки. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие.
  3. Зидария. Изпълнение на зидария с керамични тухли на WINERBERGER (Porotherm 25N+F Light, Porotherm 12N+F).
  4. Сухо строителство. Изграждане на преградна стена, система КNAUF.
  5. Геодезия. Определяне на височината на отдалечен обект. Извършване на  необходимите геодезически измервания в района на обекта. Да се изчисли височината на обекта и се направят контролни изчисления.

Официалното откриване на състезанието е на 06.03.2020г. от 14:00 часа в двора на училището. Състезателната част и награждаването са на 07.03.2020 г. от 09:00 часа на площад „Свобода“.