Областно представителство Хасково

Министерство на образованието и науката при Дирекция „Професионално образование и обучение“ организира национално състезание по професионално направление „Строителство“ – „Най-добър млад строител“ (2019-2020 учебна година) с партньори: Камара на строителите в България, „Кнауф България“ ЕООД, „Мегахим“ АД, „Хенкел България“ ЕООД, „Винербергер България“ ЕООД, Камара на инженерите по геодезия и „Трансгео“ ЕООД.

На 06 и 07 март 2020 г. в град Хасково ще се проведе  Регионално състезание  „Най-добър млад строител“.

Домакин на състезанието е Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в гр. Хасково. Целта на състезанието е  учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. Учениците имат възможността да  покажат формираните в процеса на обучението професионално-личностни качества, както и комуникативност, трудова дисциплина, етика, работа в екип и др.

Състезателните дисциплини са:

 1. Мазилки, шпакловки и бояджийски работи. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие. Изпълнение на покритие с латексови бои.
 2. Облицовки и настилки. Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя. Нанасяне на бояджийско покритие.
 3. Зидария. Изпълнение на зидария с керамични тухли на WINERBERGER (Porotherm 25N+F Light, Porotherm 12N+F).
 4. Сухо строителство. Изграждане на преградна стена, система КNAUF.
 5. Геодезия. Определяне на височината на отдалечен обект. Извършване на  необходимите геодезически измервания в района на обекта. Да се изчисли височината на обекта и се направят контролни изчисления.

Официалното откриване на състезанието е на 06.03.2020г. от 14:00 часа в двора на училището. Състезателната част и награждаването са на 07.03.2020 г. от 09:00 часа на площад „Свобода“.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КСБ ОП ХАСКОВО,

Камара на строителите в България ОП  Хасково, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ,

насрочва на 27.02.2020г. /четвъртък/ от 17.00 часа Редовно годишно общо отчетно събрание.

Събранието ще се проведе в заседателната зала в офиса на КСБ – ОП Хасково, ул. „Драгоман“ № 14, ет. 5 при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

   1. Приемане  Отчет за дейността на Председателя  на КСБ ОП Хасково от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
   2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на КСБ ОП Хасково от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
   3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП Хасково  01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
   4. Приемане на доклад на КС на КСБ ОП Хасково за дейността на Председателя на Областния съвет и за дейността на самия ОблС от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
   5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на ОблС и Контролния съвет  на КСБ ОП Хасково за периода  от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
   6. Приемане план за дейността  на КСБ ОП Хасково за  2020 г.
   7. Приемане план – сметка  на КСБ ОП Хасково за 2021 г.