Областно представителство Хасково

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КСБ ОП ХАСКОВО,

Камара на строителите в България ОП  Хасково, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ,

насрочва на 05.10.2021г. /вторник/ от 14.00 часа Редовно годишно общо отчетно събрание.

Събранието ще се проведе в заседателната зала в офиса на КСБ – ОП Хасково, ул. „Драгоман“ № 14, ет. 5 при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Приемане  Отчет за дейността на Председателя  на КСБ ОП Хасково от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на ОблСъвет на КСБ ОП Хасково от 01.01.2020 г.до 31.12.2020г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП Хасково  01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  4. Приемане Доклад на КС на КСБ ОП Хасково за дейността на председателя на Областния съвет и за дейността на самия ОблС от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС  на КСБ ОП Хасково    за периода  от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  6. Приемане план за дейността  на КСБ ОП Хасково за  2022 г.
  7. Приемане план – сметка  на КСБ ОП Хасково за 2022 г.

На 22.06.2021 г. на официална церемония по дипломиране в Професионална гимназия по дървообработване и строителство “Цар Иван Асен II“ гр. Хасково, от името на КСБ най–добрите представили се зрелостници завършили специалност Строителство и Архитектура бяха наградени с Книгата “Наръчник на строителния техник, том XV Каменоделец“ и Грамота от  Анушка Вальова- Колева  – член на Обл. съвет на Камарата на строителите в ОП  Хасково.