На 30.10.2019 г. в ресторант „Зеленият“ хълм“ КСБ ОП Стара Загора се проведе тържество по случай „Деня на строителя“. На тържеството присъстваха собственици на строителни фирми, членове на КСБ ОП Стара Загора, както и техни служители.

Гости на събитието бяха: Гергана Микова  – Областен управител, инж. Янчо Калоянов – зам.-кмет „Устройство на територията, строителството и инвестициите“ на Община Стара Загора, арх. Виктория Грозева  – Главен архитект на Община Ст. Загора, Делян Иванов – Секретар на Община Ст. Загора, арх. Петър Киряков – Председател на КАБ Ст. Загора, инж. Стефко Драгов – Председател на КИИП Ст. Загора.

Инж. Пламен Михалев откри тържеството с кратко обръщение към строителите, като подчерта ролята на КСБ при решаване на конкретни проблеми в строителния бранш. „Най-трудната от всички задачи ще бъде да върнем доверието на фирмите, които членуват в КСБ. Искам да благодаря на целия нов Управителен съвет затова, че са съпричастни с проблемите на строителния бранш в нашия регион и поеха отговорността заедно с мен да направим така, че на всички нас да ни е по-лесно и по-приятно да развиваме този труден,  но изпълнен с радост и удовлетворение занаят. Също така искам да благодаря и на Областната и всички общински администрации, които са свързани с нас и се надявам в тяхно лице да продължим да намираме винаги необходимата подкрепа и партньорство. Благодарности отправям и към нашите колеги от свързаните с нас браншови организации в лицето на архитекти и проектанти в различните специалности, с които ежедневно изпадаме в спорове с цел решаване на проблеми и удовлетворяване желанията на нашите инвеститори.  И не на последно място искам да благодаря на всички наши инвеститори, възложители и партньори, без които ние няма как да покажем на какво сме способни и да изпълним техните инвестиционни намерения“, заяви инж. Михалев.

Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова поздрави всички строители с празника и благодари на КСБ ОП Ст. Загора и строителните фирми за отзивчивостта при решаване на конкретни проблеми в областта. Инж. Янчо Калоянов поднесе приветствие от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, както и от негово име. Инж. Калоянов очерта бъдещите инвестиционни проекти на Община Стара Загора и подчерта важността на сътрудничеството между ОП Стара Загора, строителните фирми и Община Ст. Загора.

На тържеството бяха връчени за дванадесети път регионалните награди на ОП Стара Загора. Голямата награда „Строител на годината” бе връчена на фирма „Никон“ ЕООД, с управител инж. Никола Нешев В раздел първа група – Високо строителство, наградата получи фирма „Лесо инвест“ ООД с управител  Христо Михалев. Фирма „ПСК Ес Би Ес“ АД с изпълнителен директор Диана Мандажиева бе наградена в раздел втора група – Транспортна инфраструктура. Фирма „Ел контрол“ ЕООД с управител инж. Нягол Христов спечели в раздел трета група – Строежи от енергийната инфраструктура. Награда в четвърта група, Благоустройствена инфраструктура, спечели фирма „Инфраструктурни системи“ ЕООД с управител Камен Пейков.