Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ обявява прием по следните три специалности за предстоящата учебна година: