Възможности за дигитализация и професионална квалификация пред строителния сектор

На 18.04.2024 г. в рамките на обучителния семинар на ОП на КСБ гр. Бургас пред строителните компании от областта бяха представени възможностите за дигитализация и професионална квалификация, предоставени от „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и „Строителна квалификация“ ЕАД.

Презентатори в събитието бяха инж. Любка Денева – началник отдел „Дигитализация в строителството“ и Мартина Кръстева – началник отдел „Професионална квалификация“ в КСБ.