Изкуствен интелект в производството за устойчивост в МСП – AIRISE

Камара на строителите в България е избрана за посланик на проекта в България!

АКО СТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ИМАТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ЗА КОЕТО ТЪРСИТЕ РЕШЕНИЕ И
СМЯТАТЕ, ЧЕ AI МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕ
ПОТЪРСЕТЕ НИ НА EMAIL: [email protected] И [email protected] ЗА ДА УГОВОРИМ СРЕЩА!

Проектът AIRISE цели да интегрира изкуствения интелект (ИИ) в производствените процеси за увеличаване на устойчивостта и ефективността, особено в малките и средни предприятия (МСП). Стартиран на 01 януари 2023 г. и с продължителност 42 месеца, AIRISE се фокусира върху намаляването на отпадъците и въглеродния отпечатък, като същевременно подпомага МСП да оптимизират операциите си и да разработват устойчиви решения с помощта на ИИ технологии.

Актуална покана за кандидатстване – до 14.06.2024 г.

Размер на финансирането:

до 70% от допустимите разходи, но не повече от 40 000 евро.

Допустими разходи:

Заплати на служители; Консумативи;
Пътувания; Външни услуги (до 15%)