На 22.06.2021 г. на официална церемония по дипломиране в Професионална гимназия по дървообработване и строителство “Цар Иван Асен II“ гр. Хасково, от името на КСБ най–добрите представили се зрелостници завършили специалност Строителство и Архитектура бяха наградени с Книгата “Наръчник на строителния техник, том XV Каменоделец“ и Грамота от  Анушка Вальова- Колева  – член на Обл. съвет на Камарата на строителите в ОП  Хасково.