85% от българите посочват, че се отнасят с уважение към професията на строителите. 51% са на мнение, че строителният бранш е от тежко пострадалите вследствие на инфлацията и скока на цените на материалите.  67% са на мнение, че държавата трябва да актуализира старите цени, за да могат строителите да завършат обществените обекти.

85% от българите декларират, че се отнасят с уважение към професията на строителите. Едва 6% са на противоположното мнение. Не се отчита особена динамика по демографски характеристики. Малко над половината от населението е на мнение, че строителният бранш е от тежко пострадалите вследствие на инфлацията и скока на цените на материалите. 21% не споделят това мнение, докато 28% не могат да преценят.

38% от българите са чували, че липсата на адекватна индексация на договорите между държавата/ общините и строителите ще доведе до незавършени обекти и връщане на европейски пари. 46% не са чували. Най-младите (18-29 г.) в най-голям дял не са чували тази информация.

44% е делът на тези, които са чували, че при липса на адекватна индексация на договорите между държавата/ общините и строителите от неизпълнение са застрашени ЖП, ВиК, пътни и много други обекти. 45% от своя страна не са чували.

67% смятат, че държавата трябва да актуализира старите цени, за да могат строителите да завършат обществените обекти. Едва 8% не споделят това мнение. Отново най-младите (18-29 г.) в най-голям дял не знаят/ не могат да преценят какво трябва да се направи в тази ситуация.

91% от хората смятат, че държавата трябва спешно да реши проблема с поддържането на пътищата.

80% от българите са на мнение, че не е допустимо държавата да възлага строителство на различни обекти и да забавя тяхното плащане. Едва 8% не са съгласни с това.

Данните са от проучване на „Тренд“ по поръчка на Камарата на строителите в България, посветено на обществените нагласи към строителния сектор. Изследването е реализирано в периода между 15 и 22 август 2022 г. чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ с таблет сред 1007 души на възраст 18+. 

Още информация за резултатите от проучването можете да откриете на следния линк.