С текста на становището на КСБ относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията може да се запознаете тук.