На срещата, проведена на 26.04.2022г., присъстваха председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов, Борислав Брайков – прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД и г-жа Ралица Минчева – директор на Държавно предприятие БГЦПО – клон Смолян. Поводът бе успешното провеждане на обучението за заварчици от регион Смолян на тема „Ръчно електродъгово заваряване“. То се състоя по инициатива на КСБ ОП-Смолян,  с финансиране от „Строителна квалификация“ ЕАД и конкретен изпълнител ДП БГЦПО – клон Смолян.

„Тази формат на сътрудинчество се оказа успешен“ – заяви председателят на ОП-Смолян. – „От една страна Областното представителство поддържа близък контакт с фирмите, непрекъснато събира информация за конкретните им нужди от обучение и квалификация. От друга страна винаги сме работили в тясно сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД. От тяхна страна срещаме разбиране на проблемите ни, бърз и конкретен отговор на нашите нужди.“

Борислав Брайков – прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД очерта перспективите за развитие на професионалното обучение и квалификация в областта на строителството.  „Едно от направленията, в които ще има търсене, ще бъде енергийната ефективност, разбирана в по-широк план, не само санирането на сгради“ – подчерта той.

След като г-жа Минчева представи лицензиите, които притежава ДП БГЦПО за провеждане на обучения и издаване на сертификати по заваряване, ел.инсталации, кофражи, армировка и бетон, зидария, мазилки и шпакловки, външни и вътрешни облицовки и настилки, външни и вътрешни ВиК мрежи и др., беше взето решение да се направи детайлно проучване сред строителните фирми от регион Смолян по отношение на интереса им към съответните специалности.