Германската фирма SIK Peitz GmbH е водещa в изготвянето и поддръжката на промишлени съоръжения. От инженеринг и проектиране, производство и строителство, до модернизация, поддръжка и ремонт на промишлени предприятия, парогенератори и електроцентрали, SIK
Peitz GmbH предлага цялостен набор от услуги за промишлеността. Фирмата се нуждае от по-голям капацитет за изграждане и монтаж на инсталации в Германия, Европейския съюз и Косово и търси български бизнес партньори, които да подпомогнат извършването на следните дейности на строителните обекти на компанията в Германия, ЕС и Косово:
• Монтаж на промишлени съоръжения;
• Монтаж на електрически системи и съоръжения за смилане;
• Монтаж на тръбопроводи и съдове под налягане;
• Монтаж на парогенератори;

Комуникацията е желателно да се осъществява на немски език. Извършването на монтажните дейности ще се осъществява на база на трудови договори или рамкови споразумения. Извършената работа се оценява според фиксирани цени или въз основа на индивидуални цени спрямо извършената услуга.

Повече информация за фирмата можете да намерите на интернет страницата на компанията.

При интерес за създаване на делови отношения със SIK Peitz GmbH най-учтиво Ви молим да попълните и изпратите обратно онлайн формуляра с кратък профил на Вашата фирма на английски или немски език най-късно до 21.09.2020 г.

Лице за контакт при допълнителни въпроси: г-н Цанко Цанков, тел.: +359 2 8163024.