Проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Обновеният участък е с дължина  над 400 метра, с начало  кръстовището на булевард „Трайко Китанчев” с ул. „Трети март“ до кръстовището му с ул. „Цар Освободител“ в град Търговище.

Координаторът на проекта Полина Радославова разясни, че общата стойност на проекта е 1,6 млн. лв., от които над 200 000 лв. са собствен принос на Общината.

Дейностите по реконструкция на бул. „Тр. Китанчев“ включват разширение на пътното платно и изграждането на четирилентов път, велоалея, нови тротоари, озеленяване.

Г-жа Радославова уточни, че  проекта е реализиран със средства, които са неусвоен ресурс от останалите проекти за обновяване на градската среда в Търговище по „Региони в растеж“.

Д-р Дарин Димитров изтъкна, че благоустрояването винаги е било сред основните  приоритети на общината и винаги ще се търсят възможности за финансиране, за да се модернизира инфраструктурата в града и населените места в община Търговище“ .

С рехабилитацията на този възлов за града булевард окончателно приключва и проектът за модернизация на градската среда в Търговище в рамките на програмния период 2014-2020 г. По този проект бяха обновени още улиците „Гладстон“, „Велико Търново“, „Трети март“, бул. „Сюрен“ и част от квартал „Запад“ 2. Изградено бе и кръговото кръстовище на бул. „Митр. Андрей“.

Дарин Димитров допълни, че Планът за интегрирано развитие на общината вече е приет и местната администрация насочва внимание към новия програмен период на Европейския съюз,  като се очакват налични  възможности за кандидатстване.

 

С  церемонията и последвала пресконференция участваха кметът на град Търговище д-р Дарин Димитров, ръководният екип на Общината, екипът за управление на проекта, медии и граждани, живеещи в района.

д-р Дарин Димитров

бул. „Трайко Китанчев“