Областно представителство Търговище

Емблеметичната за град Търговище бивша Земеделска банка, която е паметник на културата,  да бъде отдадена на концесия на инвеститор, който да възстанови първоначалния й архитектурен облик. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Инвестицията за реставрация и консервация на обекта е оценена на близо 1,1 млн. лв.

Предложението е срокът на концесията да бъде 25 години, като срещу задължението да реставрира земеделската банка инвеститора ще има право да развива стопанска дейност в сградата. Там ще могат да се извършват официални мероприятия, културни, развлекателни и свързани с тях дейности.

Бъдещият инвеститор ще бъде определен след провеждането на открита процедура и ще трябва да извърши основен ремонт на общо 1 386 кв. м. на двата етажа на сградата, прилежащата градина, както и на покрива и фасадата.

Ремонтът на обекта бе включен в инвестиционната програма на Общината по Оперативна програма (ОП) „Региони в растеж”, но реставрацията по ОП на недвижима културна ценност, каквато е земеделската банка, има редица специфични изисквания, които не са били взети предвид при изготвянето на проекта преди години и това е причина за забавяне на изпълнението досега.

Сградата е архитектурен паметник на културата, строена е в периода 1912 – 1915 г. изцяло за банка – с хранилище, трезор и вътрешен стъклен покрив. През годините е сменяла стопаните си. Използвана е за банка, Пионерски дом, ритуална и концертна зала.

От 2003 г. е необитаема и тъне в разруха. Течовете са засегнали вътрешните тавани, неокласическите и барокови елементи. Преди време се извърши аварийно укрепване на уникалната сграда, направи се хидроизолация на купола и малките капандури и се почисти и избуялата растителност по покрива. Изгради се защитно покритие на покрива, с цел да се спаси зданието до извършване на основен ремонт.

На близо 6 млн. лв. възлиза капиталовата програма на Община Търговище за 2020 г. В нея са включени ремонти на улици, квартални пространства, тротоари, общински пътища и други.
Предвиждат се ремонти на 12 улици в град Търговище. По-голямата част от тях ще бъдат обновени с 2 млн. лв., отпуснати с Постановление на Министерския съвет в края на 2019 г. Ремонтирани ще бъдат бул. „Цар Освободител“ и улиците: „Първи май“, „Владая“, „Страцин“, „Брегалница“, „Орловец“, „Неофит Рилски“, „Осъм“, „Елена“, „Екзарх Йосиф“, „Драва“ (от ул. „Руен“ до ул. „Радомир“) и улица в промишлената зона.
Заложени са 440 хил. лв. за ремонт на общо 6 улици в квартал Въбел и селата Васил Левски, Алваново, Стража, Момино и Подгорица, както и на площадите в Маково и Миладиновци.
Ще бъде ремонтирана и отсечка от 1,5 км. от общинския път Бряг-Съединение.
Изготвени ще бъдат инвестиционни проекти за разширение на улицата при т. нар. „пробив Катрафилов“, в участъка й към ул. „Г. С. Раковски“, както и за изграждането на нова улица от западната страна на бул. „Митрополит Андрей“. Проектирането там ще обхване участък, с дължина от близо 900 м, от Регионалния исторически музей до ул. „Ал. Стамболийски“.
Обновени ще бъдат над 3 дка тротоари на улиците „Спиридон Грамадов“, „Капитан Данаджиев“, „Мургаш“, „Трети март“, „Паисий“, „Христо Ботев“ в Търговище и бул. „Ал. Стамболийски“ в квартал Въбел.
220 хил. лв. са заделени като собствен принос на Общината за ремонт на бул. „Трайко Китанчев“, от училището за деца с увреден слух до бул. „Цар Освободител“. Обновяването ще бъде извършено по програма „Региони в растеж“, като се предвижда разширение на улицата към терена на бившите казарми, изграждане на четирилентов път, обособяване на велоалеи, изграждане на нови тротоари, осветление и озеленяване. Очаква се проектът да е на стойност 1,6 млн. лв. Средствата за реализацията му са неусвоен ресурс от проектите за обновяване на градската среда и образователната инфраструктура в Търговище.
По 250 хил. лв. са предвидени за стартиране на дейностите по благоустрояване на 26 дка квартално пространство в района на ул. „Скопие“ и 9,6 дка между улиците „Братя Миладинови“, „Даме Груев“ и „Средна гора“. И в двата квартала ще бъдат оформени места за паркиране, обслужващи алеи, тротоари и озеленяване. Ще бъде изградено и ново осветление.
30 хил. лв. пък са планирани за асфалтиране на кварталното пространство, заключено между улиците „Войнишка“, „Република“ и „Трайко Китанчев“.
С ремонт на първия корпус продължават ремонтите в почивната база в Балчик. За целта са заложени 100 хил. лв. Продължава и поетапната подмяна на дограмата в Центъра за младежки дейности и инициативи. Поставяне на нова дограма е предвидено и в детски и учебни заведения в Търговище.
Предвидени са и ремонти в сградата на ПФА „Мизия“, пенсионерски клубове и кметства в населените места в общината.

Информацията е от Община Търговище.