Областно представителство Търговище

По информация на Община Търговище:

Обявена е обществената поръчка за благоустрояване на квартал 95, в района на улиците „Средна гора“ и „Сава Геренов“ в Търговище. Срокът за подаване на документи за участие в публичното състезание е 8 февруари.

Предвижда се строителството да се изпълнява на два етапа. В първия етап се предвижда теренът да се благоустрои, като бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване, изграждане на осветителна инсталация и улична канализация. Във втория етап се предвижда изграждане на нова улица, която ще излиза от жилищните сгради към улица „Дамян Груев“.

Припомняме, че вече е избран изпълнител и за строителството на квартала в района на улица „Скопие“. Дейностите ще започнат при повишаване на температурите. Там също ще се работи поетапно. През тази година предстои изграждането на нова улица, като продължение на ул. „Мадара“, която ще преминава непосредствено пред т. нар. „битак“ и ще стига до бл. № 19 на ул. „Скопие“. Ще се обособят паркоместа и ще се асфалтира. Ще се изграждат и ВиК и ел. комуникации.

Общата стойност на поръчката за благоустрояване на квартала около „Сава Геренов“ е 625 000 лв. без ДДС. Тя е публикувана в централизираната онлайн платформа за електронни обществени поръчки:  https://app.eop.bg/today/182036

 

Предстои обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Търговище 2021-2027 г.

Община Търговище организира онлайн обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Документът е изготвен в изпълнение на Закона за регионалното развитие и във връзка с новия програмен период 2021-2027 г. на Европейския съюз. Публикуван е в уебсайта на Общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 9 ноември, от 17.30 ч., в платформата Zoom. За участие в онлайн събитието е необходима предварителна регистрация до 8 ноември. Същата  може да се направи на: https://zoom.us/meeting/register/tJElc-yupz0tGNKCKYRFf9OZahkX0XbMQLqg.

Гражданите могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта до 18 ноември, на e-mail: [email protected] или в деловодството на Общината.

Припомняме, че планът ще определи основните цели и приоритети за развитие на Търговище, както и връзките с други общини в следващите 7 години. В ПИРО ще бъдат заложени проектни идеи, които да бъдат реализирани в периода до 2027 г.

Апелираме гражданите да се включат в обсъждането, тъй като участието на широк кръг от хора ще гарантира представителност на документа. Той трябва да бъде одобрен и от Общинския съвет.

Проектът на ПИРО, негово резюме, както и поканата за обсъждането, са публикувани в сайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/PIRO2021

Скокът в цените на строителните материали бави изпълнението на проекти от строителната програма на Общината

Заради пандемията и повишаващите се цени на строителните материали се бави изпълнението на част от проектите от капиталовата програма на Общината. Това заяви кметът на Търговище д-р Дарин Димитров по време на онлайн приемната си с граждани. Д-р Димитров коментира подробно проблемите около обществената поръчка за строеж на нова сграда на ДГ „Червената шапчица“, обновяването на кварталите в районите на „Скопие“ и „Сава Геренов“.

В края на миналата година Общината спечели проект към МОН на стойност 2 млн. лв. за строеж на нова сграда на ДГ „Червената шапчица“, припомни кметът. През юни тази година е обявена обществената поръчка за строеж. Поради липса на кандидати тя е удължена. Отправена е и покана към конкретна фирма, но и от там отказват да строят, заради постоянно покачващите се цени.

„По груби сметки строителството вече възлиза на 2,4 млн. лв. без ДДС. До края на тази седмица ще бъде направена актуализация на количествено-стойностната сметка, за да можем да обявим наново обществената поръчка“, разясни д-р Димитров.

Кметът отрече спекулациите, че мястото на детската градина е продадено и там ще се строи жилищна сграда. „На това място ще има само и единствено детска градина“, категоричен бе д-р Димитров.

Предстои да се изготви и нова количествено-стойностна сметка за обновяването на кварталното пространство в района на улиците „Сава Геренов“, „Средна гора“ и „Дамян Груев“. След това ще бъде обявена и обществената поръчка за строителство.
Благоустрояването в района на „Скопие“ пък трябва да започне през тази година, тъй като там са приключили всички предварителни процедури.

„Изпратени са възлагателните писма на фирмите и всеки момент трябва да започне ремонтът. Заради стойността на проекта, който е 1 млн., той ще се реализира поетапно“, обясни д-р Димитров. През тази година е заложено изграждането на нова улица, като продължение на ул. „Мадара“, която ще стига до бл. № 19 на ул. „Скопие“. Ще се обособят паркоместа и ще се асфалтира. Ще се изграждат и ВиК и ел. комуникации. Вторият етап касае благоустрояването на пространството между бл. № 85 и бл. № 19. Той ще започне след приключване на първия етап или при осигуряване на средства.

Кметът бе категоричен, че въпреки забавянето и трудностите, породени от глобалната пандемия, проектите няма да отпадат от строителната програма на Общината.

По информация на община Търговище

26.10.2021г

1100 броя нови, енергийно ефективни осветителни тела вече са монтирани на основни улици и булеварди в град Търговище.

Дейностите се извършват по проекта за модернизация на уличното осветление на територията на града и кварталите Въбел и Бряг, който започна през юни.

С ново осветление са вече булевардите „Митрополит Андрей“, „Сюрен“ и „29 януари“, улиците „Цар Освободител“, „Паисий“, „Кюстенджа“, „Васил Левски“, „Боровец“, както и кварталите „Запад“ 1 и 2. Нови LED осветителни тела има и в районите на „Борово око“, ЖП-гарата, както и в част от по-малките улици, в близост до центъра на града.

В момента се подменят осветителни тела в района на квартал „Боровец“ и улица „Трапезица“.

Следва подмяна на осветлението на улиците: „Скопие“, „П. Р. Славейков“, „Капитан Данаджиев“, „Христо Ботев“, „Георги С. Раковски“ и булевардите „Трайко Китанчев“ и „Ал. Стамболийски“.  След това ще се премине и към останалите квартални пространства и второстепенни улици в целия град. След приключване на дейностите на територията на Търговище, ще стартира обновяването на осветлението и в кварталите Въбел и Бряг.

Припомняме, че осветителните тела, които ще бъдат сменени, са над 3000. Новите лампи са с различна мощност, в зависимост от натовареността на трафика на съответната улица, на която ще бъдат монтирани. Те са оборудвани и с т. нар. „умни“ устройства за контрол, чрез които ще може да се променят часовият график и силата на осветеност в определен момент.

Проектът се изпълнява по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 година. Срокът за приключване на дейностите е до юни 2022 г.
По информация на община Търговище

Магистърска програма по Геотехника и инженерна геология във ВТУ „Тодор Каблешков“

Документи се приемат до 3 септември 2021г.

Нови високотехнологични знания за комбинираното плоско-пилотно фундиране, за здравяването на слабата земна основа (в т.ч. и льоса), микропилотите, анкерите фибробетона, укрепването на свлачища, насипните конструкции за пътищата, тунелите и скалната механика и др. можете да получите при нас.
Вече девета година във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София успешно се провежда магистърската програма по Геотехника и инженерна геология. Тя е предназначена за строителни и минни инженери, както и за геолози, които искат да повишат своите знания и професионални умения в специфичната сфера на Геотехниката и да се възползват от търсенето на добри специалисти в тази сфера.
Обучението е в задочна форма с продължителност от четири семестъра, като през първите три семестъра се изучават различни дисциплини, а през четвъртия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Семестриална такса – 400 (четиристотин) лв.
Подробна информация за кандидатстването ще намерите на:

http://www.vtu.bg/geotehnika-i-inzenerna-geologia/

https://www.vtu.bg/

Лична консултация и съвет може да получите от ръководителя на програмата проф. Чавдар Колев на телефон 0885 256 905 или email: [email protected] 

На заседание, организирано от Националното сдружение на общините в България, в курортния комплекс „Албена“ д-р Дарин Димитров бе избран за представител на общините от Североизточния район за планиране.

Освен д-р Димитров, общините от област Търговище ще бъдат представени в РСР и от кмета на Опака Мехидин Кадиров.

49 е общия на членовете в РСР от Североизточния район, в който влизат още и областите Добрич, Варна и Шумен. Представителите на общините са 11. В съвета ще участват и представители на областните управи, неправителствения сектор, бизнеса, научната общност, синдикални организации и други.

Регионалните съвети за развитие ще бъдат важно звено при селекцията на проектите, които ще получат европейско финансиране по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Тя ще се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Програмата ще продължи инвестициите в инфраструктура, като ново ще бъде финансирането на регионални индустриални зони, които да разширят възможностите за развитие на икономическия сектор и разкриването на нови работни места.

Жителите на Североизточна България ще имат още по-лесен и пряк достъп до информация за Европейския съюз, благодарение на новооткрития център „Европа Директно“, който започва да действа от днес в областите Търговище и Шумен. Офисът се намира в на ул.„Оборище“6 в Шумен и е част от общо 424 информационни центъра от ново поколение, лансирани от Европейската комисия в целия ЕС. Целта на тези центрове е да укрепят връзката между институциите на ЕС и гражданите, независимо къде живеят те.

Участие в откриването взе ръководителят на отдел Комуникации на Европейската комисия в България – Бойко Благоев. Поканени бяха представители на организации партньори на сдружение АлДоРа и множество уважавани граждани, дали своя принос в развитието на града.

„Офисът е нов, нови са амбициите ни, както и предизвикателствата пред нас. Със сдружение АлДоРа работим от много години и вече със сигурност Европа ще е по-близо до гражданите“ – каза Бойко Благоев по време на откриването. Той уточни, че Информационният център ще служи като връзка между ЕС и неговите граждани на местно и регионално ниво. Сред основните му задачи са да дава информация по най-актуалните теми в Европейския съюз.

В момента една такава тема е ваксинационната кампания.

„Ние, от представителството на ЕС, организираме комуникационна кампания за ваксинацията и разчитаме центърът „Европа Директно“ да продължи да работи с местните медии и чрез тях да информира гражданите и бизнеса. Разчитаме също гражданите да са активни и информацията да стига не само от Брюксел към Шумен, но и обратно – до хората, които вземат решенията и работят по политиките в европейската столица“ – изрази надежда Благоев.

Европейският информационен център в Шумен разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в ЕС, участие в прилагането на политиките и разбира се, пълно прилагане на техните права и задължения.

Офисът на „Европа Директно“ – Шумен е отворен за всички въпроси относно правата и възможностите на гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите – членки на ЕС. Често те не са запознати добре с предимствата на европейското гражданство, за да се възползват напълно от него.

„Добре е хората да знаят, че винаги могат да почукат на вратата на центъра „Европа Директно“, защото това е вратата към Европейски съюз.“ – добави Благоев.

По информация на GO.Targo