Областно представителство Търговище

В ход е асфалтирането на улици, заложени в капиталовата програма на Община Търговище за 2022 г.

Вече готова е обслужваща улица към зоната за земеделски труд и отдих  „Серсема“.

До края на тази седмица ще приключат и ремонтите на улиците „Граф Игнатиев“ и „Тетевенска“. Там предстои полагане на втори пласт асфалт.
В подготовка за асфалтиране пък е улицата, водеща от ул. „Капитан Данаджиев“ към ресторанта и езерото в парка „Борово око“. Там ще бъдат обновени и двата паркинга.

Подготвителни дейности текат и на ул. „Чепино“ и паркингите зад Областната администрация.

През тази година на територията на града са предвидени и ремонти на улиците: „Копривщица“ (от бул. „Трайко Китанчев“ до ул. „Васил Петлешков“), „Девня“, „Поленца“, „Здравец“, „Поп Сава Катрафилов“ (от ул. „Спиридон Грамадов“ до ул. „Екзарх Йосиф“), „Куманово“ (от ул. „Васил Петлешков“ до II СУ „Проф. Никола Маринов“), „Бяло море“ (от ул. „Цар Симеон“ до III ОУ „П. Р. Славейков“), както и обслужващи улици в квартал „Запад“ 1 между блоковете с номера от 15 до 19, от 24 до 21 и от блок № 23 с изход към Детска градина № 7 „Снежанка“. Ремонтирана ще бъде и обслужваща улица в квартал „Запад“ 2 – от ул. „Трети март“ до края на блок № 37.

След приключване на дейностите в града ще се премине и към ремонти на други 12 улици в населените места на община. Това са: ул. „Рожен“ в Макариополско, ул. „9 септември“ в Ралица, ул. „Пирин“ в Голямо Ново, ул. „Гердеме“ в Подгорица, ул. „Неделчо Камов“ в Буховци, ул. „Георги Бенковски“ в Пробуда, ул. „Рожен“ в Маково, ул. „Дунав“ в Лиляк, ул. „Подполковник Калитин“ в квартал Бряг, обслужваща улица в село Бистра (от центъра на селото в посока моста), както и ул. „Герен“ и „Н. Й. Вапцаров“ в квартал Въбел.

По информация на община Търговище.

от 08.06.2022 г.

Професионална гимназия по електротехника и строителство гр. Търговище за поредна година  заявява желание за участие в инициативата “ Най-добър млад строител“.

На  15.02.2022 г. и 16.02.2022 г. на територията на училището бе проведен училищния кръг, в който се състезаваха учениците и бяха определени тези от тях, които ще представляват ПГЕС гр. Търговище на регионалния кръг от състезанието, което ще се проведе в ПГСАГ гр. Шумен.

Съгласно регламента на състезанието, в дисциплина ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ се съревноваваха двама възпитаници от 10 клас, специалност Външни облицовки и настилки. Дисциплината бе проведена в работилницата по строителство, където възпитаниците облицоваха стена с фаянсови плочки и в краен резултат  един  участник ще представлява училището на регионалния кръг.

Дисциплина ЗИДАРИЯ бе проведена на открито, в двора на училището. Тук се съревноваваха 2/два/ отбора по двама ученици. Целта на задачата бе да се изгради „г” образна стена с керамични тухли на WINERBERGER Porotherm 25N+F Light.

Целта на състезанието е:

 • да се осигури възможност на учениците от професионалните гимназии;
 • да се демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придоби ти при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“;
 • да изявяват формираните в процеса на обучението професионално -личностни качества, комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип
 • да се осигури възможност на професионалните гимназии заорганизиране на атрактивна извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към  професията,  насърчаване  развитието  на  творческите  им  способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование;
 • осигуряване условия за проверка и външна оценка на постиженията на учениците при извършване на специфичните строителни дейности;
 • реализиране на  активно  публично-частно  партньорство  –  обвързване  на  училищните дейности  с  бизнес  средите  за  издигане  престижа  на  строителната  професия  чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови  технологии и строителни материали, обогатяване  материално-техническата  база  на  професионалните  гимназии,  предоставяне възможност на учениците за сключване на договори за отпускане на стипендии и за реализация в строителни фирми.

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО

 1. Ученици от професионалните гимназии в Република България, осъществяващи прием и обучение по  професии  от  професионално  направление  „Строителство”  и  „Архитектура, урбанизъм и геодезия“.
 2. Ръководители на учениците състезатели  –  учители по професионална подготовка или директор/заместник-директор.

Състезателните дисциплини, в които ще мерят сили и знания учениците от професионалната гимназия на следващо ниво са:

ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ (1 ученик от училище), облицовка с фаянсови плочи 1 кв. м – лепене:

 • работна площ на всеки състезател – 1,5 м2;
 • използват се фаянсови плочки , лепилна смес, комплект инструменти за всяко работно място и машини за ръчно рязане на плочки;
 • общо време за изпълнение на заданието – 2 часа.

ЗИДАРИЯ (участва екип от двама ученици)

А. Теоретичен тест:

 • време за отговори на 25 въпроса – 30 минути.

Б. Изпълнение на зидария с керамични тухли на WINERBERGER (Porotherm 25N+F Light, Porotherm 12N+F):

 • работна площ за всеки екип – 4/4 м;
 • общо време за изпълнение на заданието –  2 часа; керамични тухли, смес за зидане (Baumit MM50), комплекти инструменти.

 

 

Община Попово сключи договор за изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на три спортни площадки. Съоръженията са в града и в селата Зараево и Ковачевец, съобщават от администрацията на кмета Людмил Веселинов.

Договорът включва изготвянето на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на съществуващите и въведени в експлоатация многофункционални спортни площадки в кв. „148“ в Попово и в Зараево, както и планирана за изграждане спортна площадка за минифутбол в Ковачевец.

Извършването на задълженията по договора от страна на фирмата изпълнител на работните проекти е в начален етап, като срокът за проектиране е 60 дни, посочват от общинския пресцентър.

Срокът за упражняване на авторския надзор е пряко обвързан с този за изпълнение на строително-монтажните работи.

 

 гр. Попово

                         
с.Зараево,общ Попово

Проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Обновеният участък е с дължина  над 400 метра, с начало  кръстовището на булевард „Трайко Китанчев” с ул. „Трети март“ до кръстовището му с ул. „Цар Освободител“ в град Търговище.

Координаторът на проекта Полина Радославова разясни, че общата стойност на проекта е 1,6 млн. лв., от които над 200 000 лв. са собствен принос на Общината.

Дейностите по реконструкция на бул. „Тр. Китанчев“ включват разширение на пътното платно и изграждането на четирилентов път, велоалея, нови тротоари, озеленяване.

Г-жа Радославова уточни, че  проекта е реализиран със средства, които са неусвоен ресурс от останалите проекти за обновяване на градската среда в Търговище по „Региони в растеж“.

Д-р Дарин Димитров изтъкна, че благоустрояването винаги е било сред основните  приоритети на общината и винаги ще се търсят възможности за финансиране, за да се модернизира инфраструктурата в града и населените места в община Търговище“ .

С рехабилитацията на този възлов за града булевард окончателно приключва и проектът за модернизация на градската среда в Търговище в рамките на програмния период 2014-2020 г. По този проект бяха обновени още улиците „Гладстон“, „Велико Търново“, „Трети март“, бул. „Сюрен“ и част от квартал „Запад“ 2. Изградено бе и кръговото кръстовище на бул. „Митр. Андрей“.

Дарин Димитров допълни, че Планът за интегрирано развитие на общината вече е приет и местната администрация насочва внимание към новия програмен период на Европейския съюз,  като се очакват налични  възможности за кандидатстване.

 

С  церемонията и последвала пресконференция участваха кметът на град Търговище д-р Дарин Димитров, ръководният екип на Общината, екипът за управление на проекта, медии и граждани, живеещи в района.

д-р Дарин Димитров

бул. „Трайко Китанчев“

По информация на Община Търговище:

Обявена е обществената поръчка за благоустрояване на квартал 95, в района на улиците „Средна гора“ и „Сава Геренов“ в Търговище. Срокът за подаване на документи за участие в публичното състезание е 8 февруари.

Предвижда се строителството да се изпълнява на два етапа. В първия етап се предвижда теренът да се благоустрои, като бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили, обслужващи алеи и озеленяване, изграждане на осветителна инсталация и улична канализация. Във втория етап се предвижда изграждане на нова улица, която ще излиза от жилищните сгради към улица „Дамян Груев“.

Припомняме, че вече е избран изпълнител и за строителството на квартала в района на улица „Скопие“. Дейностите ще започнат при повишаване на температурите. Там също ще се работи поетапно. През тази година предстои изграждането на нова улица, като продължение на ул. „Мадара“, която ще преминава непосредствено пред т. нар. „битак“ и ще стига до бл. № 19 на ул. „Скопие“. Ще се обособят паркоместа и ще се асфалтира. Ще се изграждат и ВиК и ел. комуникации.

Общата стойност на поръчката за благоустрояване на квартала около „Сава Геренов“ е 625 000 лв. без ДДС. Тя е публикувана в централизираната онлайн платформа за електронни обществени поръчки:  https://app.eop.bg/today/182036

 

Предстои обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Търговище 2021-2027 г.

Община Търговище организира онлайн обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). Документът е изготвен в изпълнение на Закона за регионалното развитие и във връзка с новия програмен период 2021-2027 г. на Европейския съюз. Публикуван е в уебсайта на Общината.

Общественото обсъждане ще се проведе на 9 ноември, от 17.30 ч., в платформата Zoom. За участие в онлайн събитието е необходима предварителна регистрация до 8 ноември. Същата  може да се направи на: https://zoom.us/meeting/register/tJElc-yupz0tGNKCKYRFf9OZahkX0XbMQLqg.

Гражданите могат да представят писмени предложения, становища и мнения по проекта до 18 ноември, на e-mail: [email protected] или в деловодството на Общината.

Припомняме, че планът ще определи основните цели и приоритети за развитие на Търговище, както и връзките с други общини в следващите 7 години. В ПИРО ще бъдат заложени проектни идеи, които да бъдат реализирани в периода до 2027 г.

Апелираме гражданите да се включат в обсъждането, тъй като участието на широк кръг от хора ще гарантира представителност на документа. Той трябва да бъде одобрен и от Общинския съвет.

Проектът на ПИРО, негово резюме, както и поканата за обсъждането, са публикувани в сайта на Общината: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/normative.acts.projects/PIRO2021

Скокът в цените на строителните материали бави изпълнението на проекти от строителната програма на Общината

Заради пандемията и повишаващите се цени на строителните материали се бави изпълнението на част от проектите от капиталовата програма на Общината. Това заяви кметът на Търговище д-р Дарин Димитров по време на онлайн приемната си с граждани. Д-р Димитров коментира подробно проблемите около обществената поръчка за строеж на нова сграда на ДГ „Червената шапчица“, обновяването на кварталите в районите на „Скопие“ и „Сава Геренов“.

В края на миналата година Общината спечели проект към МОН на стойност 2 млн. лв. за строеж на нова сграда на ДГ „Червената шапчица“, припомни кметът. През юни тази година е обявена обществената поръчка за строеж. Поради липса на кандидати тя е удължена. Отправена е и покана към конкретна фирма, но и от там отказват да строят, заради постоянно покачващите се цени.

„По груби сметки строителството вече възлиза на 2,4 млн. лв. без ДДС. До края на тази седмица ще бъде направена актуализация на количествено-стойностната сметка, за да можем да обявим наново обществената поръчка“, разясни д-р Димитров.

Кметът отрече спекулациите, че мястото на детската градина е продадено и там ще се строи жилищна сграда. „На това място ще има само и единствено детска градина“, категоричен бе д-р Димитров.

Предстои да се изготви и нова количествено-стойностна сметка за обновяването на кварталното пространство в района на улиците „Сава Геренов“, „Средна гора“ и „Дамян Груев“. След това ще бъде обявена и обществената поръчка за строителство.
Благоустрояването в района на „Скопие“ пък трябва да започне през тази година, тъй като там са приключили всички предварителни процедури.

„Изпратени са възлагателните писма на фирмите и всеки момент трябва да започне ремонтът. Заради стойността на проекта, който е 1 млн., той ще се реализира поетапно“, обясни д-р Димитров. През тази година е заложено изграждането на нова улица, като продължение на ул. „Мадара“, която ще стига до бл. № 19 на ул. „Скопие“. Ще се обособят паркоместа и ще се асфалтира. Ще се изграждат и ВиК и ел. комуникации. Вторият етап касае благоустрояването на пространството между бл. № 85 и бл. № 19. Той ще започне след приключване на първия етап или при осигуряване на средства.

Кметът бе категоричен, че въпреки забавянето и трудностите, породени от глобалната пандемия, проектите няма да отпадат от строителната програма на Общината.

По информация на община Търговище

26.10.2021г