УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КСБ ОП ХАСКОВО,

Камара на строителите в България ОП  Хасково, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ,

насрочва на 05.10.2021г. /вторник/ от 14.00 часа Редовно годишно общо отчетно събрание.

Събранието ще се проведе в заседателната зала в офиса на КСБ – ОП Хасково, ул. „Драгоман“ № 14, ет. 5 при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Приемане  Отчет за дейността на Председателя  на КСБ ОП Хасково от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на ОблСъвет на КСБ ОП Хасково от 01.01.2020 г.до 31.12.2020г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП Хасково  01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  4. Приемане Доклад на КС на КСБ ОП Хасково за дейността на председателя на Областния съвет и за дейността на самия ОблС от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС  на КСБ ОП Хасково    за периода  от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  6. Приемане план за дейността  на КСБ ОП Хасково за  2022 г.
  7. Приемане план – сметка  на КСБ ОП Хасково за 2022 г.