В брой 78 на Държавен вестник, 30 септ. 2022 г. е публикувана методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета съгласно постановление № 290 на Министерски съвет от 27.09.2022 г.