Протокол и насоки на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване

Уважаеми строители, 

Представяме на Вашето внимание настощящото проучване, част от „Протокол и насоки на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване (ревизиране и актуализиране)“. Целта на това проучване е да подкрепи Европейската комисия при преразглеждането и актуализирането на „Протоколът на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване“ и „Насоките за одити на отпадъци преди разрушаване“ в отговор на променящите се технологични и политически пейзажи на ЕС. 

Анкетата (на английски език) е достъпна на следния линк:

EU Construction and Demolition Waste Management Protocol and Guidance (revision and update)

(попълването отнема около 5 мин.)

Проучването е насочено към всички заинтересовани страни в секторите на строителството и разрушаването, включително компетентни органи, изследователски институти и всички участници нагоре (от инженери, архитекти и доставчици на материали до предприемачи, собственици на имоти и одитори) и надолу по веригата (доставчици на транспортни и логистични услуги, отпадъци управляващи дружества и др.).

Цели на проучването:

  • Запознаване на заинтересованите страни с протокола;
  • Събиране на мненията на заинтересованите страни за това какво трябва да се добави или измени в тези документи;
  • Търсене на подходяща информация и справочни материали относно практиките за управление на отпадъците от строителство и разрушаване;
  • Покана за изразяване на интерес за участие в упражнението за преразглеждане и актуализиране.

Заинтересованите лица мога да попълнят въпросника до 15 декември 2023 г.

За допълнителни въпроси относно проучването, email: [email protected]