„София Тех Парк“ АД обявява процедура за избор на главен изпълнител за обект: СГРАДА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР „HPC BULGARIA“. Обектът е разположен на територията на парка и ще го допълва и доразвива като зона за изследователска, развойна и научно-техническа дейност.

Съгласно вътрешните правила на Възложителя, официалната покана за участие в процедурата е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg в подраздел „Процедури извън ЗОП“ (отвори линк).