ПРОЕКТ TANSIRC II – КЪМ НОВ СТАРТ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (2)

стартира през септември 2022

През ноември 2017 г. европейските социални партньори в строителната индустрия (EFBWW и FIEC) и Европейската асоциация на паритарните институции (AEIP) подписаха споразумение за сътрудничество. Чрез споразумението за сътрудничество трите организации се ангажираха да укрепват и насърчават индустриалните отношения в строителната индустрия на всички нива. Един конкретен елемент от споразумението за сътрудничество е, че партньорите ще използват по-добре съществуващите бюджетни линии на ЕС, свързани с „индустриални отношения и социален диалог“, по отношение на инициативи, насочени към страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Общата цел на проекта TANSIRC II е да възстанови и насърчи индустриалните отношения в строителната индустрия в страните от ЦИЕ. Изборът на фокусиране върху тези държави се основава на вътрешна оценка на европейските социални партньори (FIEC и EFBWW) и резултата от проучването на представителите на EUROFOUND, което показва, че системата на индустриалните отношения в страните от ЦИЕ се е влошила значително през последното десетилетие. С този проект партньорите се стремят да създадат по-добра добавена стойност за съответните организации в ЦИЕ, както и изграждане на капацитета на синдикатите и организациите на работодателите за започване на „преговори“ в рамките на система от индустриални отношения. Строителната индустрия беше силно засегната в страните от ЦИЕ от кризата с COVID-19 и създаде изключителни предизвикателства пред осъществяването на непрекъснат социален диалог.

Специфичните цели на проекта включват:

  • Насърчаване на възможностите за финансиране от ЕС (ЕСФ) и помощ за развитие на възможни дейности за социален диалог;
  • Преодоляване на недекларирания труд и незаконните практики в ЦИЕ;
  • Укрепване на понастоящем все още слабия социален диалог в страните от ЦИЕ;
  • Идентифициране на изчезващи строителни професии поради цифровизацията, заедно с необходимите нови умения и компетентности и начини на работа;
  • Подобряване на имиджа на строителния сектор в обществото и по този начин привличане на повече млади хора и жени в сектора;
  • Идентифициране на предизвикателствата, които пандемията от COVID-19 постави пред строителната индустрия.

Координатор на проекта е FIEC  (Европейска федерация на строителната индустрия), на която КСБ е пълноправен член.

Партньори по проекта са: AEIP (Eвропейска асоциация на паритарните институции), EFBWW (Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването), Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“- „Подкрепа“, Камара на строителите в България.

Проектът е с продължителност 27 месеца.