Проектът на „Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на топлоизолационни системи на сгради“ е възложена по предложение на секция „Високо строителство“ и на основание решение на Управителния съвет на Камара на строителите в България.

С оглед обсъждане и съгласуване на проекта на предложения нормативен акт,  в срок до 10 септември 2020 г. може да изразите вашите конкретни бележи и становищa на мейл адрес: egigov@ksb.bg

Лице за контакт:

инж. Емил Гигов

Тел: 0878 971150