Фонд „Условия на труд“ финансира извършването на превод на материали, приложени към Насоките на Европейския съюз за безопасно завръщане на работното място в условия на коронавирус. Разработени са от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и са подбрани съобразно секторната структура на икономиката ни и надеждността на източника.

Приложените преведени материали за превенцията на разпространението на коронавируса в работна среда за сектор „Строителство“ може да намерите на следните две връзки за преглед: