„Бора Инвест“ ЕООД отправя покана за участие в предквалификационния етап на тръжна процедура за строително-монтажни работи на обект „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари гр. Белослав“, област Варна. Повече информация относно изискванията към кандидатите и тръжната процедура можете да намерите в приложената Покана